Sala FAP( Formarea Autonomiei Personale) 

Fiecare activitate desfăşurată în sala FAP, contribuie la formarea unor competenţe necesare unui minim de autonomie personală şi socială.
Elevii îşi formează priceperi, deprinderi, capacităţi şi aptitudini practice.